Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ökat antal aktier i Formpipe

12:00 / 30 June 2017 Formpipe Press release

Ökat antal aktier i Formpipe

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2014/2017 i Formpipe Software
AB tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har
antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 599 417 stycken och aktiekapitalet
ökat med 59 941,70 kronor. 

Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 51 873 025
stycken och Bolagets aktiekapital till 5 187 302,50 kronor. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85_______________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Formpipe ska offentliggöra
enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredag den 30
juni 2017 kl 12.00 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/