Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Fompipe får order från Hillerøds Kommun värd 4,4 Mkr

12:33 / 15 May 2017 Formpipe Press release

Fompipe får order från Hillerøds Kommun värd 4,4 Mkr

Den danska kommunen Hillerød har skrivit avtal med Formpipe gällande
ECM-produkten Acadre som molntjänst, det totala ordervärdet uppgår till 4,4 Mkr
och intäkterna periodiseras över avtalsperioden om fyra år. 

– Vi ser detta som en första indikation på att danska kommuner går ifrån
trenden att utveckla egna lösningar, med stigande konsultkostnader som följd,
till mer kostnadseffektiva standardprodukter som utvecklas och vidareutvecklas
av professionella programvarubolag, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Avtalet mellan Formpipe och Hillerød bygger på SKI (Staten og Kommunernes
Indkøbsservice) och vid utvärderingen blev Formpipes produkt Acadre vald på
grund av den bästa kombinationen av pris, en stabil och funktionsrik
standardprodukt och möjligheten att stödja kommunens målsättning att
automatisera medborgardialogen och effektivisera interna processer, också för
mobila lösningar. För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/