Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari-mars 2017

08:45 / 24 April 2017 Formpipe Press release

Delårsrapport, januari-mars 2017

Perioden 1 januari–31 mars

  -- Nettoomsättning 94,7 Mkr (87,3 Mkr)
  -- Systemintäkter 61,4 Mkr (58,1 Mkr)
  -- Repetitiva intäkter 47,5 Mkr (44,8 Mkr)
  -- EBITDA 18,8 Mkr (16,4 Mkr)
  -- EBITDA-marginal 19,8 % (18,8 %)
  -- EBITDA-adj. 9,1 Mkr (5,9 Mkr)
  -- EBIT 4,4 Mkr (2,8 Mkr)
  -- Resultat efter skatt 2,8 Mkr (1,4 Mkr)
  -- Resultat per aktie före utspädning 0,05 kr (0,02 kr)
  -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 13,7 Mkr (13,4 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

________________________________________________________________________________
_____ 

Denna information är insiderinformation som Formpipe Software AB (publ) är
skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den
kontaktperson som anges ovan, klockan 08.45 den 24 april 2017. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/