Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Publicering av Formpipe Softwares årsredovisning 2016

14:30 / 31 March 2017 Formpipe Press release

Publicering av Formpipe Softwares årsredovisning 2016

Formpipe Softwares årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med
idag tillgänglig på bolagets hemsida www.formpipe.se. Den tryckta
årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Formpipe Software AB (publ)
ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande fredag den 31 mars 2017 kl 14.30. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/