Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Avtal med tre kommuner gällande Long-Term Archive

11:05 / 5 January 2017 Formpipe Press release

Avtal med tre kommuner gällande Long-Term Archive

Formpipe skriver avtal med tre kommuner gällande Long-Term Archive. Ordervärdet
för de tre avtalen uppgår till 6,3 Mkr. Avtalen gäller för fyra år med
möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år. 

Den 25 januari 2016 meddelade tre kommuner i samverkan, genom ett
tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande e-arkiv
som tjänst. Därefter ansökte en konkurrerande leverantör om överprövning av
upphandlingen hos förvaltningsrätten. Överprövningen bifölls inte och nu har
Formpipe skrivit avtal med de tre kommunerna Västerås, Enköping och Eskilstuna. 

– Det är mycket glädjande att vi skriver avtal med ytterligare tre kommuner. Vi
bedömer att denna affär kommer att växa över tid i samband med att fler
verksamhetssystem ansluts till Long-Term Archive – något som också kommunerna
tog höjd för i prismodellen i anbudsunderlaget, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Systemintäkterna om 6,3 Mkr periodiseras över den fyraåriga avtalsperioden.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/