Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ökat antal aktier i Formpipe

11:10 / 1 July 2016 Formpipe Press release

Formpipe
Förändringar i aktiekapital och röster 

Ökat antal aktier i Formpipe

Till följd av att innehavare av teckningsoptioner 2013/2016 i Formpipe Software
AB tecknat aktier i Bolaget genom utnyttjande av sådana teckningsoptioner har
antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 1 130 206 stycken och
aktiekapitalet ökat med 113 020,60 kronor. 

Efter ökningen uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 51 273 608
stycken och Bolagets aktiekapital till 5 127 360,80 kronor. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 1 juli 2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/