Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från brittiskt energibolag värd 1,4 Mkr

14:08 / 4 July 2016 Formpipe Press release

Formpipe får order från brittiskt energibolag värd 1,4 Mkr

Formpipe får en order avseende ECM-produkten Lasernet, ordervärdet uppgår till
1,4 Mkr över en fyraårsperiod. Affären kommer in som en molnbaserad lösning via
Formpipes partner Ferranti, för en brittisk kund i energibranschen. 

– Vi ser allt fler affärer med koppling mot Microsoft Dynamics AX och vi
fortsätter att stärka erbjudandet. Samarbetet med Ferranti är ett bra exempel
där vi kopplat samman en molnbaserad Lasernetprodukt som finns med som en modul
i Ferrantis etablerade affärssystemslösning mot energibranschen, säger
Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Formpipes lösning för AX 2012 utnyttjar styrkan i både Microsoft Dynamics AX
och Lasernet för att leverera funktioner för rapportdesign, distribution och
arkivering. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 4 juli 2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/