Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari–juni 2016

08:45 / 12 July 2016 Formpipe Press release

Delårsrapport, januari–juni 2016

Perioden 1 april – 30 juni 2016*

 -- Nettoomsättning 101,5 Mkr (88,3 Mkr)
 -- Systemintäkter 61,3 Mkr (58,9 Mkr)
 -- Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 43 % (46 %)
 -- EBITDA 21,5 Mkr (15,8 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 21,2 % (17,9 %)
 -- EBIT 4,8 Mkr (3,0 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 4,3 Mkr (3,3 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,08 kr (0,06 kr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,5 Mkr (8,0 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni 2016*

 -- Nettoomsättning 188,8 Mkr (172,7 Mkr)
 -- Systemintäkter 119,5 Mkr (116,1 Mkr)
 -- Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 47 % (48 %)
 -- EBITDA 37,9 Mkr (34,4 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 20,1 % (19,9 %)
 -- EBIT 7,6 Mkr (8,9 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 5,7 Mkr (8,5 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,16 kr)
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,7 Mkr (22,4 Mkr)

* Jämförelsetal i rapporten har justerats för att reflektera kvarvarande
verksamhet efter försäljningen av verksamhetsområdet för kundspecifika
konsulttjänster i Danmark under fjärde kvartalet 2015. För ytterligare
information se specifikation i koncernens resultaträkning samt noten 8 kvartal
i sammandrag. 

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 12 juli
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/