Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får Life Science-order värd 3,6 Mkr

13:41 / 31 May 2016 Formpipe Press release

Formpipe får Life Science-order värd 3,6 Mkr

Formpipe får order från Bluefish Pharmaceuticals gällande en molnbaserad
Enterprise Compliance Platform för att effektivisera och underlätta bolagets
kvalitetshanteringsprocesser. Det totala ordervärdet uppgår till 3,6 Mkr över
en femårsperiod. 

– Det är mycket glädjande att ytterligare ett bolag väljer våra produkter för
sin kvalitetshantering. Vi ser en ökad efterfrågan på molnbaserade lösningar
och för oss som leverantör är detta positivt då intäkterna ofta är till 100
procent repetitiva. Att leverera molntjänster leder till mer förutsägbara och
gradvis högre intäkter och genom att kunna erbjuda leverans via molnet kan vi
möta upp behoven hos bolag av varierad storlek, oavsett var de är placerade
geografiskt, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Produktsviten (X-docs™, X-train™ and X-forms™) ger tillsammans med Microsoft
SharePoint en färdig plattform för att hantera kvalitetsdokumentation och
kvalitetsprocesser – en plattform som svarar upp mot de höga krav och
standarder gällande regelefterlevnad som finns inom Life Science-branschen.
Produktsviten riktar sig mot mindre och mellanstora bolag. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

OM BLUEFISH PHARMACEUTICALS
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan
starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig
uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel.
Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden
utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer. 
www.bluefishpharma.com

OM FORMPIPE
Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. 
www.formpipe.se

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 31 maj 2016.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/