Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får Lasernet-order värd 2,1 Mkr

10:08 / 11 May 2016 Formpipe Press release

Formpipe får Lasernet-order värd 2,1 Mkr

Formpipe får en order avseende ECM-produkten Lasernet via en partner i England.
Det totala ordervärdet uppgår till 2,1 Mkr över en fyraårsperiod. 

– Vår produkt för Input/output-management, Lasernet, fortsätter att vinna
affärer till allt högre affärsvärden och vi fortsätter att stärka vår närvaro
Europa. Som en del i arbetet med detta är det särskilt positivt att denna
licensaffär kommer från vårt kontor i England. Vi etablerade
försäljningsresurser i England under 2015 och ser ytterligare ett antal
affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Formpipes kunder kan med Lasernet arbeta mer kostnads- och tidseffektivt genom
att digitalisera och automatisera hanteringen av affärsdokument. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,3 Mkr att intäktsföras
under andra kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 11 maj 2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/