Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från tyskt bolag värd 2,4 Mkr

10:45 / 4 April 2016 Formpipe Press release

Formpipe får order från tyskt bolag värd 2,4 Mkr

Formpipe får en order avseende ECM-produkten Lasernet från ett tyskt bolag. Det
totala ordervärdet uppgår till 2,4 Mkr över en fyraårsperiod. 

– Vi fortsätter att stärka vår närvaro inom området input/output management och
vi får allt större uppmärksamhet för produkten Lasernet, inte minst i koppling
till Microsofts växande ERP-system Dynamics AX där vi ser ytterligare
affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Ordern gäller en implementation som kommer att sträcka sig över ett flertal
länder där kunden finns representerad. Produkten kommer att användas för att
hantera design och distribution av rapporter och affärsdokument. 

Formpipes lösning för AX 2012 utnyttjar styrkan i både Microsoft Dynamics AX
och Lasernet för att leverera funktioner för rapportdesign, distribution och
arkivering. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,4 Mkr att intäktsföras
under första kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 4 april
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/