Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från global advokatbyrå värd 3,3 Mkr

08:50 / 1 April 2016 Formpipe Press release

Formpipe får order från global advokatbyrå värd 3,3 Mkr

Formpipe får en order avseende ECM-produkten Contentworker från en global
advokatbyrå. Det totala ordervärdet uppgår till 3,3 Mkr. 

Contentworker by Formpipe är en SharePoint-baserad produkt som är framtagen för
att hantera dokument och ärenden hos advokatbyråer och corporate
legal-avdelningar. Contentworker valdes efter en grundlig utvärdering av
prestanda och funktionalitet. 

– Vi fortsätter att stärka vår närvaro på området Legal och vi får allt större
uppmärksamhet för vårt erbjudande till branschen. Att en global advokatbyrå
väljer Contentworker som sin strategiska plattform för dokumenthantering visar
att vi har en stark produkt som är redo att rullas ut i full skala också i
större organisationer, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Den totala licensintäkten uppgår till 2,8 Mkr, av vilka 1,4 Mkr har erlagts och
intäktsförts under utvärderingsfasen, de övriga 1,4 Mkr intäktsförs under
första kvartalet 2016. Övriga intäkter periodiseras under 2016. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 1 april
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/