Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från en dansk myndighet värd 1,8 Mkr

12:39 / 29 April 2016 Formpipe Press release

Formpipe får order från en dansk myndighet värd 1,8 Mkr

Formpipe får en tilläggsorder på Grants Management-produkten TAS från en dansk
myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,8 miljoner kronor. 

"Formpipes produkter är mycket konkurrenskraftiga och våra kunder ökar därför
sina investeringar i våra ECM-produkter. Genom den erfarenhet och kunskap vi
har tack vare en långsiktig relation med den offentliga sektorn, fortsätter vi
att generera stadig inkomst till företaget", säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,7 Mkr intäktsföras under
andra kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 29 april
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/