Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari - mars 2016

08:45 / 19 April 2016 Formpipe Press release

Delårsrapport, januari - mars 2016

Perioden 1 januari – 31 mars 2016

  -- Nettoomsättning 87,3 Mkr (84,3 Mkr)
  -- Systemintäkter 58,1 Mkr (57,1 Mkr)
  -- Repetitiva intäkter i procent av nettoomsättning 51 % (50 %)
  -- EBITDA 16,4 Mkr (18,6 Mkr)
  -- EBITDA-marginal 18,8 % (22,0 %)
  -- EBIT 2,8 Mkr (5,9 Mkr)
  -- Resultat efter skatt 1,4 Mkr (2,2 Mkr)
  -- Resultat per aktie före utspädning 0,02 kr (0,04 kr) 
  -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,2 Mkr (14,4 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 19 april
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/