Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från en dansk kommun värd 1\,1 Mkr

11:05 / 18 March 2016 Formpipe Press release

Formpipe får order från en dansk kommun värd 1,1 Mkr

Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Acadre från en dansk kommun.
Det totala ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr. 

– Behovet av effektivare förvaltning driver på efterfrågan på ECM-produkter.
Vår starka ställning i offentlig sektor ger oss stora möjligheter när kommuner,
landsting och myndigheter samordnar och digitaliserar sin verksamhet, säger
Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,5 Mkr att intäktsföras
under första kvartalet 2016, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 18 mars
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/