Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Leverantör ansöker om överprövning gällande upphandling av e-arkiv

12:57 / 2 February 2016 Formpipe Press release

Leverantör ansöker om överprövning gällande upphandling av e-arkiv

Den 25 januari 2016 meddelade tre kommuner i samverkan, genom ett
tilldelningsbeslut, att man avser teckna avtal med Formpipe gällande e-arkiv
som tjänst.  Därpå följde, i enlighet med lagen om offentlig upphandling, en
avtalsspärr om 10 dagar under vilken andra leverantörer kunde ansöka om
överprövning hos förvaltningsrätten. Detta framgick av ett pressmeddelande från
Formpipe. 

En leverantör har nu ansökt om överprövning av upphandlingen och avtalsspärren
förlängs därmed tills förvaltningsrätten har avgjort målet. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 2 februari
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/