Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ingen överprövning av Stockholms stads upphandling

14:09 / 15 January 2016 Formpipe Press release

Ingen överprövning av Stockholms stads upphandling

Den 4 januari 2016 meddelade Stockholms stad, genom ett tilldelningsbeslut, att
man avser teckna avtal med Formpipe gällande ett gemensamt systemstöd för
ärende- och dokumenthantering.  Därpå följde, i enlighet med lagen om offentlig
upphandling, en avtalsspärr om 10 dagar under vilken andra leverantörer kunde
ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten. Detta framgick av ett
pressmeddelande från Formpipe. 

Avtalsspärren om 10 dagar har nu passerats och enligt förvaltningsrätten har
ingen ansökan om överprövning inkommit. Därmed kommer Formpipe och Stockholms
stad att teckna avtal inom kort. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 15 januari
2016. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/