Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får amerikansk Life Science-order värd 1 Mkr

13:29 / 10 September 2015 Formpipe Press release

Formpipe får amerikansk Life Science-order värd 1 Mkr

Formpipe får order från ett amerikanskt Life Science-bolag, det totala
ordervärdet uppgår till cirka 1 Mkr över en treårsperiod. 

– Vi fortsätter arbetet med att stärka vår närvaro i USA och kännedomen om våra
produkter och erbjudanden för Life Science-marknaden sprider sig. Vi är mycket
glada över att ännu en kund på denna marknad valt Formpipe och ser ytterligare
ett antal affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Kontraktet skrivs med ett ledande globalt företag inom området förbättrad
fertilitet, med huvudkontor i USA. Ordern gäller för produkten X-train för att
hantera dokumentation av fortlöpande utbildning som det ställs krav på inom
Life Science-branschen, för att bibehålla hög kvalitet. Med X-train kommer
företaget att snabbt kunna rulla ut nya utbildningar och enkelt upprätthålla en
global, kontrollerad miljö för kvalitetsarbetet. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras
under tredje kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

Produksviten (X-docs™, X-train™ and X-forms™) ger tillsammans med Microsoft
SharePoint en färdig plattform för att hantera kvalitetsdokumentation och
kvalitetsprocesser – en plattform som svarar upp mot de höga krav och
standarder gällande regelefterlevnad som finns inom Life Science-branschen.
Produktsviten riktar sig mot mindre och mellanstora bolag. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 10
september 2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/