Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order på Long-Term Archive värd 1,1 Mkr

14:09 / 2 July 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order på Long-Term Archive värd 1,1 Mkr

Formpipe får order avseende Long-Term Archive från en svensk myndighet, det
totala ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr. 

– Det blir allt mer påtagligt att myndigheter och kommuner nu börjar investera
i e-arkiv. Long-Term Archive är den produkt som ligger bäst till, av de tio
senaste upphandlingarna har nio affärer tillfallit Formpipe, säger Christian
Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,7 Mkr att intäktsföras
under tredje kvartalet 2015, underhållsintäkterna periodiseras över
avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 2 juli
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/