Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från Sundhedsministeriet värd 1,5 Mkr

08:45 / 13 July 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från Sundhedsministeriet värd 1,5 Mkr

Formpipe och Sundhedsministeriet (Danska Socialdepartementet) skriver avtal
gällande Grants Management-produkten TAS. Det totala ordervärdet uppgår till
1,5 Mkr under en fyraårsperiod. 

Fokus låg på regelefterlevnad, automatisering och riskhantering.
Sundhedsministeriet sökte en standardlösning med goda referenser för att kunna
säkerställa processer med större flexibilitet än i deras befintliga Grants
Management-lösning. 

– Vi är mycket glada över att Sundhedsministeriet investerar långsiktigt i TAS.
Dansk offentlig sektor fokuserar på digitaliserad ärendehantering för att
effektivisera arbetsflöden och ge medborgare och företag rätt servicenivå,
vilket är grunden i våra lösningar, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,8 Mkr att intäktsföras
under tredje kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 13 juli
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/