Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från Kriminalvården värd 3,3 Mkr

15:45 / 3 July 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från Kriminalvården värd 3,3 Mkr

Formpipe får order från Kriminalvården avseende ECM-produkten Platina. Det
totala ordervärdet uppgår till 3,3 Mkr. 

– Det är mycket glädjande att ytterligare en stor svensk myndighet väljer
Formpipe som leverantör av sin centrala lösning för dokument- och
ärendehantering. Vi bedömer detta som en instegsaffär med potential att växa i
takt med Kriminalvårdens transformering från pappersbaserad
informationshantering till elektronisk, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Ordern avser ett initialt införandeprojekt samt licens- och underhållsintäkter,
varav licensintäkten om 0,6 Mkr kommer att intäktsföras under tredje kvartalet
2015, övriga intäkter periodiseras över införandeprojekt och avtalsperiod. 

Fullt utbyggt kan det bli aktuellt att större delen av myndighetens medarbetare
kommer att använda systemet, enligt upphandlingsunderlaget från Kriminalvården.
I svensk kriminalvård arbetar cirka 11 000 personer. 

Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och
frivård. Kriminalvården är organiserad i ett huvudkontor med placering i
Norrköping och sex regioner från Nord till Syd. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 3 juli 2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/