Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Glostrups kommun väljer ECM-produkten Acadre från Formpipe

15:03 / 29 June 2015 Formpipe Press release

Glostrups kommun väljer ECM-produkten Acadre från Formpipe

Formpipe får tilldelningsbeslut från den danska kommunen Glostrup gällande
ECM-produkten Acadre. Det totala ordervärdet uppgår till 4 Mkr över en
fyraårsperiod. 

Glostrup valde Acadre eftersom man anser att Acadre är den mest ekonomiskt
fördelaktiga lösningen som bäst tillgodoser de behov kommunen har under de
närmaste åren. 

– Behovet av effektivare förvaltning och ökad medborgarservice driver på
efterfrågan på ECM-produkter. Vår starka ställning i offentlig sektor ger oss
stora möjligheter när kommuner, landsting och myndigheter samordnar och
effektiviserar sin informationshantering, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Tilldelningsbeslutet ger affären till Formpipe och i enlighet med lagen om
offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan
tecknas. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos
förvaltningsdomstolen. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 29 juni
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/