Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från tre svenska kommuner värd 4 Mkr

13:51 / 30 June 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från tre svenska kommuner värd 4 Mkr

Formpipe får order från tre svenska kommuner gällande ECM-produkten Platina.
Det totala ordervärdet uppgår till 4 Mkr. 

– Vi ser fler kommunöverskridande samarbeten kring våra produkter. Mindre
kommuner har samma behov som de större av att digitalisera sin verksamhet, för
att kunna effektivisera och för att svara upp mot ökade krav på
medborgarservice. Samtidigt saknas ofta både personalstyrka och ekonomiska
resurser för att driva digitaliseringsprojekt. Genom att gå samman får
kommunerna fördelar av exempelvis gemensam drift, gemensam upphandling och
samordnade implementationsprojekt. För oss som leverantör ökar affärsvärdet och
vi kan därmed erbjuda även mindre kommuner samma kvalificerade IT-stöd som
annars endast efterfrågas av större kommuner, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 2,2 Mkr att intäktsföras
under andra kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 30 juni
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/