Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från svenskt universitet värd 1,1 Mkr

09:41 / 24 June 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från svenskt universitet värd 1,1 Mkr

Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten W3D3 från ett svenskt
universitet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,1 Mkr. 

Ordern gäller för utökat antal licenser för W3D3 samt för Meetings by Formpipe,
en app för digital möteshantering med automatiserad hantering av kallelser och
mötesdokumentation till läsplattor. 

– Drygt hälften av Sveriges universitet och högskolor använder Formpipes
ECM-produkter vilket gör oss till den ledande leverantören inom segmentet. Våra
produkter för informationshantering är ett viktigt nav i våra kunders
verksamheter och våra kundrelationer sträcker sig i de flesta fall över flera
år – med ytterligare investeringar i licenser och moduler som följd, säger
Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,7 Mkr att intäktsföras
under andra kvartalet 2015, underhållsintäkterna periodiseras över
avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 24 juni
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/