Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får amerikansk life science-order värd 1,2 Mkr

10:29 / 16 June 2015 Formpipe Press release

Formpipe får amerikansk life science-order värd 1,2 Mkr

Formpipe får order gällande en Enterprise Compliance Platform från ett
amerikanskt life science-bolag för att effektivisera och underlätta deras
kvalitets- och produktdokumentation. Det totala ordervärdet uppgår till 1,2 Mkr
över en treårsperiod. 

– Det är mycket glädjande att ytterligare ett bolag väljer våra produkter för
sin kvalitetshantering. Det är särskilt betydelsefullt att affären gjordes från
vårt USA-kontor. För att öka bolagets tillväxt och närvaro på den amerikanska
life science-marknaden, som är den största i världen, har vi nyligen etablerat
ett bolag i USA och tillsatt sälj- och marknadsresurser och vi ser nu att
intresset för våra produkter ökar, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Produksviten (X-docs™, X-train™ and X-forms™) ger tillsammans med Microsoft
SharePoint en färdig plattform för att hantera kvalitetsdokumentation och
kvalitetsprocesser – en plattform som svarar upp mot de höga krav och
standarder gällande regelefterlevnad som finns inom Life Science-branschen.
Produktsviten riktar sig mot mindre och mellanstora bolag. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 16 juni
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/