Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Fem kommuner väljer e-arkiv som molntjänst från Formpipe

08:45 / 18 June 2015 Formpipe Press release

Fem kommuner väljer e-arkiv som molntjänst från Formpipe

Formpipe får tilldelningsbeslut från fem kommuner i Stockholm gällande
Long-Term Archive. Det totala ordervärdet uppskattas till cirka 22 Mkr över en
åttaårsperiod. 

Tilldelningsbeslutet gäller en avtalsperiod om fyra år med optioner om
förlängning på ytterligare fyra år. Det totala anbudspriset gäller
investeringar för e-arkiv som molntjänst, införande och anslutning av flera
system över en åttaårsperiod, enligt prismodellen som satts upp av de fem
kommunerna i anbudsunderlaget. Upphandlingen av e-arkiv som tjänst har gjorts i
samverkan mellan kommunerna Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla och Upplands
Väsby. 

– Vi har under en längre tid uppmärksammat ett uppdämt behov att komma igång
med e-arkivlösningar bland Sveriges kommuner och nu ser vi att projekten
prioriteras och investeringarna i våra e-arkivlösningar ökar, säger Christian
Sundin, vd för Formpipe. 

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag behöver IT-stöd
för att elektroniskt kunna lagra och återsöka de tusentals handlingar och
ärenden som hanteras. För detta krävs e-arkiv för långtidsbevarande med
funktionalitet för att kunna ansluta och arkivera önskat informationsinnehåll,
från en mängd olika system. I offentlig sektor finns tydliga krav och regler
för hur information ska sparas och arkiveras för framtiden. 

– Vi ser en gradvis ökning av efterfrågan för molntjänster.  För oss som
leverantör är detta positivt, intäkterna är till 100 % repetitiva och vi vet av
erfarenhet att våra kunder investerar långsiktigt i våra produkter och ökar
sitt utnyttjande över tiden, fortsätter Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Tilldelningsbeslutet ger affären till Formpipe och i enlighet med lagen om
offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan
tecknas med respektive kommun. Under denna period kan andra leverantörer ansöka
om överprövning hos förvaltningsdomstolen. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 18 juni
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/