Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får strategisk viktig affär från dansk myndighet

10:52 / 20 May 2015 Formpipe Press release

Formpipe får strategisk viktig affär från dansk myndighet

Anklagemyndigheden (danska Åklagarmyndigheten) väljer ECM-produkten Platina
från Formpipe som IT-stöd för att förenkla dokument- och ärendehanteringen i
anslutning till brottmålsärenden, administrativa ärenden samt
överklagandeärenden. 

– Platina är en etablerad ECM-produkt som används hos många svenska
myndigheter, exempelvis hos Skatteverket, Länsstyrelserna, rättsväsendet och
myndigheter inom totalförsvaret. Vår verksamhet i Danmark har en stor andel
kunder på kommunmarknaden, men vi ser möjligheter att bredda vår närvaro även
bland danska statliga myndigheter och därför är detta en strategiskt mycket
viktig affär, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

– Etablering av förut okända produkter på en ny geografisk marknad möjliggörs
inom offentlig sektor av starka referenser och genom att kunna erbjuda en
lokalt förankrad leveransorganisation och i dessa hänseenden är vi mycket
starka. Korsförsäljning av våra produkter är en viktig nyckel för en fortsatt
ökning av intäkterna från offentlig sektor, fortsätter Christian Sundin. 

Anklagemyndigheten har 1 100 anställda och finns i landets alla 12
polisdistrikt. Det initiala affärsvärdet uppgår till 1,5 Mkr varav cirka
hälften intäktsförs under andra kvartalet 2015. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 20 maj 2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/