Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport, januari - mars 2015

08:45 / 23 April 2015 Formpipe Press release

Formpipe

Delårsrapport, januari - mars 2015

Perioden 1 januari - 31 mars 2015

  -- Nettoomsättning 94,0 Mkr (79,0 Mkr)
  -- Systemintäkter 58,9 Mkr (49,5 Mkr)
  -- EBITDA 22,7 Mkr (15,2 Mkr)
  -- EBITDA-marginal 24,1 % (19,2 %)
  -- EBIT 10,0 Mkr (5,3 Mkr)
  -- Resultat efter skatt 5,3 Mkr (2,8 Mkr)
  -- Resultat per aktie före utspädning 0,10 kr (0,05 kr)
  -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,5 Mkr (14,9 Mkr)

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 23 april
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/