Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från svenskt universitet värd 1,7 Mkr

13:30 / 31 March 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från svenskt universitet värd 1,7 Mkr

Formpipe får order avseende ECM-produkten Platina från Luleå Tekniska
Universitet. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr. Formpipes licensierade
partner Agio står som tjänsteleverantör. 

Ordern innefattar även Portal by Formpipe, en plattform för publicering,
mobilitet och e-tjänster med integration mot Formpipes
ärendehanteringsprodukter för e-förvaltning. 

– Vi är stolta över att ytterligare ett universitet väljer Formpipes produkter.
Vi har under senare tid också noterat en ökad efterfrågan inom området för
standardiserade e-tjänster och portaler och det är glädjande att allt fler
kunder väljer vår portalprodukt, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Luleå Tekniska Universitet vill åstadkomma ett helhetsperspektiv över sin
verksamhetsinformation, från initiering av ärenden och handlingar, till
arkivering. Verksamhetsinformationen ska vara effektiv och kundanpassad för
interna och externa intressenter. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1 Mkr att intäktsföras
under första kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 31 mars
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/