Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från en svensk myndighet värd 1 Mkr

16:05 / 31 March 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från en svensk myndighet värd 1 Mkr

Formpipe får tilläggsorder från en stor svensk myndighet gällande en modul till
ECM-produkten Platina. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr. 

Ordern avser tilläggsmodulen Document Converter som förenklar konvertering av
dokument i myndighetens befintliga installation av ECM-produkten Platina. 

– Document Converter är ett bra exempel på en tilläggsprodukt som utvecklats
genom specifika kundkrav. Tack vare den utbredda användningen av våra
huvudprodukter kan den vidaresäljas till andra kunder med samma behov, säger
Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Document Converter by Formpipe är en heltäckande modul för att konvertera filer
från ett stort antal filformat till PDF – direkt i användargränssnitten i
Formpipes ECM-produkter för effektiv e-förvaltning. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,8 Mkr att intäktsföras
under första kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 31 mars
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/