Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från engelskt läkemedelsbolag värd 1,2 Mkr

10:30 / 18 February 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från engelskt läkemedelsbolag värd 1,2 Mkr

Ett engelskt läkemedelsbolag, som innehar över 50 etablerade farmaceutiska
produkter, tecknar avtal med Formpipe gällande en Enterprise Compliance
Platform för att effektivisera och underlätta sin kvalitets- och
produktdokumentation. Det totala ordervärdet uppgår till 1,2 Mkr över en
treårsperiod. 

Avtalet tecknas efter genomgång av en omfattande kravspecifikation och en
beredskapsbedöming där Formpipe kartlagt potentiella möjligheter och risker med
att byta från ett pappersbaserat till ett elektroniskt system. 

– Vi har breddat produkterbjudandet mot Life Science-branschen i och med det
förvärv vi gjorde i somras. Att vi nu har en SharePoint-baserade produktsvit
för compliance gör att vi kan erbjuda flera leveransmodeller (molnlösning,
hosting-lösning, installation hos kund) som också riktar sig mot mindre och
mellanstora bolag. Nu kan vi fullt ut matcha behoven hos bolag av varierande
storlek och geografisk spridning, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Produksviten (X-docs™, X-train™ and X-forms™) ger tillsammans med Microsoft
SharePoint en färdig plattform för att hantera kvalitetsdokumentation och
kvalitetsprocesser – en plattform som svarar upp mot de höga krav och
standarder gällande regelefterlevnad som finns inom Life Science-branschen. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,6 Mkr att intäktsföras
under första kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/