Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från svensk region värd 1,7 Mkr

08:45 / 21 December 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från svensk region värd 1,7 Mkr

Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Platina från en svensk
region. Det totala ordervärdet uppgår till 1,7 Mkr och består uteslutande av
licens- och underhållsintäkter. 

– Digitaliseringsarbetet i offentlig sektor går vidare – från att i hög grad
handlat om att hålla ordning och reda på informationen till att också nyttja
datakällor och digitaliseringens möjligheter för att åstadkomma högre
effektivitet, bättre service och ökad tillgänglighet. Formpipes produkter för
e-förvaltning är mycket konkurrenskraftiga och de flesta av våra kunder ser
nyttan av att utöka sin investering, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1 Mkr att intäktsföras
under fjärde kvartalet 2015, underhållsintäkterna periodiseras över
avtalsperioden. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 21 december
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/