Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från svensk myndighet värd 2,3 Mkr

09:23 / 1 December 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från svensk myndighet värd 2,3 Mkr

Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Platina från en större svensk
myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 2,3 Mkr och består uteslutande av
licens- och underhållsintäkter. 

– Formpipes produkter är mycket konkurrenskraftiga och våra kunder ser nyttan
av att utöka sin investering för att dra nytta av digitaliseringens
möjligheter. Vi är stolta över att återigen få utökat förtroende från en
myndighet och vi gör vårt yttersta för att skapa långvariga kundrelationer, som
i sin tur säkrar bolagets långsiktiga intäkter, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,1 Mkr att intäktsföras
under sista kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 1 december
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/