Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från svensk kommun värd 1 Mkr

12:11 / 27 November 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från svensk kommun värd 1 Mkr

Formpipe får order avseende en tilläggsprodukt för digital mötesadministration
från en större svensk kommun. Det totala ordervärdet uppgår till 1 Mkr. 

– Offentlig sektor lägger ett stort fokus att ta vara på digitaliseringens
möjligheter. Vår produkt för digital mötesadministration är en modul som är
integrerad mot våra produkter för dokument- och ärendehantering både på den
danska och den svenska marknaden. Det innebär att vi har en stor kundbas som
har behov av – och som visar stort intresse för produkten, säger Christian
Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,7 Mkr att intäktsföras
under sista kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 27 november
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/