Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från finskt bolag värd 1,5 Mkr

09:22 / 18 November 2015 Formpipe Press release

Formpipe får order från finskt bolag värd 1,5 Mkr

Formpipe får order från ett finskt bolag, via sin partner Tabellae, gällande
ECM-produkten Lasernet. Ordervärdet uppgår till cirka 1,5 Mkr över en
fyraårsperiod. 

Produkten gör att kunden på ett effektivt sätt kan skapa rapporter samt
enhetlig design av affärsdokument, direkt från Microsoft Dynamics AX. 

– Vi fortsätter arbetet med att stärka vår närvaro i Europa gällande vår
input/output management-produkt och kännedomen om Lasernet sprider sig,
särskilt i koppling till det snabbt växande Microsoft Dynamics AX. Vi är mycket
glada över att ännu en kund på denna marknad valt Formpipe och ser ytterligare
ett antal nya affärsmöjligheter framöver, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

Kunden avser att införa Lasernet i de 18 länder man finns representerade i, för
att hantera rapporter och distribution av affärsdokument. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,9 Mkr att intäktsföras
under fjärde kvartalet 2015, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 18 november
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/