Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport\, januari - september 2015

08:45 / 27 October 2015 Formpipe Press release

Delårsrapport, januari - september 2015

Perioden 1 juli – 30 september 2015

 -- Nettoomsättning 88,1 Mkr (81,9 Mkr)
 -- Systemintäkter 57,8 Mkr (51,1 Mkr)
 -- EBITDA 19,3 Mkr (17,5 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 21,9 % (21,3 %)
 -- EBIT 2,7 Mkr (5,3 Mkr)
 -- Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär uppgående till 3,5
   Mkr (0,7 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 1,8 Mkr (2,0 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,04 kr (0,05 kr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,8 Mkr (8,9 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 september 2015

 -- Nettoomsättning 277,9 Mkr (245,1 Mkr)
 -- Systemintäkter 178,6 Mkr (155,2 Mkr)
 -- EBITDA 60,6 Mkr (49,3 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 21,8 % (20,1 %)
 -- EBIT 18,5 Mkr (16,7 Mkr)
 -- Rörelseresultatet belastas med poster av engångskaraktär uppgående till 3,5
   Mkr (1,2 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,9 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,20 kr (0,15 kr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 39,4 Mkr (31,6 Mkr)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 27 oktober
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ Stockholm.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/