Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe förnyar avtal med dansk myndighet till ett uppskattat värde på 250 Mkr

15:30 / 16 January 2015 Formpipe Press release

Formpipe förnyar avtal med dansk myndighet till ett uppskattat värde på 250 Mkr

NaturErhvervstyrelsen (danska jordbruksverket) förnyar fem ramavtal gällande
vidareutveckling, konfigurering, support och underhåll gällande Formpipes
Grants Management-produkt TAP. Affärsvärdet uppskattas till 250 Mkr över en
fyraårsperiod. 

Avtalen gäller i huvudsak vidareutveckling, konfigurering, support och
underhåll av myndighetens befintliga installation av TAP, men inkluderar också
närliggande tjänster för andra lösningar från Formpipe. 

– Att vi skriver längre avtal med flera av de största myndigheterna både i
Sverige och Danmark gör att vi säkrar viktiga intäktsströmmar över tid. Vi gör
bedömningen att de förnyade avtalen med NaturErhvervstyrelsen gör att vi
tryggar intäkter till samma nivåer som tidigare, säger Christian Sundin, vd för
Formpipe. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredag den 16 januari
2015. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och USA. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/