Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Förvaltningsrätten bifaller sökandes överprövning av Stockholms stads upphandling

17:56 / 30 September 2014 Formpipe Press release

Förvaltningsrätten bifaller sökandes överprövning av Stockholms stads
upphandling

Den 13 juni 2014 meddelade Stockholms stad, genom ett tilldelningsbeslut, att
man avser teckna avtal med Formpipe gällande ett gemensamt systemstöd för
ärende- och dokumenthantering. En leverantör ansökte därefter om överprövning
av Stockholms stads upphandling och förvaltningsdomstolen har idag bifallit den
sökandes prövning. 

Formpipe undersöker nu möjligheterna att gå vidare i ärendet genom att
överklaga förvaltningsrättens dom hos Kammarrätten. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 30 september
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och USA.
Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/