Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från schweiziskt bolag värd 1 Mkr

15:27 / 16 September 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från schweiziskt bolag värd 1 Mkr

Formpipe får order från ett schweiziskt bolag, via en tysk återförsäljare,
gällande ECM-produkten Lasernet. Produkten gör att kunden på ett effektivt sätt
kan skapa rapporter samt enhetlig design av affärsdokument, direkt från
Microsoft Dynamics AX 2012. Ordervärdet uppgår till 1 Mkr. 

– Intäkterna från Formpipes produkt för att automatisera och effektivisera
hanteringen av affärsdokument har tickat in på en god nivå under lång tid. Nu
ser vi vissa tecken på en ökad efterfrågan både i Danmark och internationellt,
säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Formpipes kunder kan med Lasernet arbeta mer kostnads- och tidseffektivt genom
att eliminera den manuella hanteringen samt öka automatiseringsgraden gällande
affärsdokument. Produkten hanterar distribution, design och automatisering
gällande ett flertal affärsprocesser såsom exempelvis fakturor, följesedlar,
försäljningsorder etc. 

Formpipe har fler än 2 000 Lasernetkunder som får service via ett nätverk av
certifierade återförsäljare samt via Formpipes försäljningskontor. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 0,6 Mkr att intäktsföras
under tredje kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För mer information om Lasernet, www.formpipe.com eller
www.lasernetdynamics.com. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 16 september
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna och USA.
Formpipes aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/