Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får Life Science-order värd 1 Mkr

10:46 / 14 August 2014 Formpipe Press release

Formpipe får Life Science-order värd 1 Mkr

Purna, ett belgiskt företag inom Life Science-branschen, har tecknat avtal
gällande Platina QMS för att hantera och effektivisera processer och
dokumentation inom kvalitetshantering. Formpipes partner Sigma står som
tjänsteleverantör. Ordervärdet uppgår till 1 Mkr. 

– Genom att implementera Platina QMS vill vi höja effektiviteten i vår
verksamhet, våra dokument och processer blir bättre strukturerade och därmed
får vi en ökad kontroll gällande kvalitets- och compliance-processer. Det
innebär att vi minskar risker och ökar vår konkurrenskraft , säger Bart
Peeters, vd för Purna. 

– Det är glädjande att Purna väljer Platina QMS för sin kvalitetshantering. Vi
har stärkt vårt erbjudande mot Life Science-branschen, inte minst genom
förvärvet av GXPi, vilket möjliggör en snabbare internationell expansion inom
branschen. Vi har sett ett ökat intresse för våra produkter i Beneluxområdet
och vi har etablerat ett försäljningskontor i Nederländerna, säger Christian
Sundin, vd för Formpipe. 

Purna är en oberoende belgiskt företag med 160 anställda, en heltäckande
kontraktstillverkare av läkemedel och kosmetiska icke-sterila vätskor. Utöver
kontraktstillverkningen exporterar Purna också farmaceutiska produkter under
eget varumärke. 

Platina QMS är en kraftfull EQMS-produkt (Electronic Quality Management System)
som maximerar både kontroll och effektivitet i verksamheter inom Life Science.
Genom att använda Platina QMS underlättas kvalitetshanteringen i alla led. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,7 Mkr att intäktsföras
under tredje kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 14
augusti 2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping, Köpenhamn och Nottingham. Formpipes
aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/