Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Ökat antal aktier i Formpipe Software AB

08:45 / 31 July 2014 Formpipe Press release

Ökat antal aktier i Formpipe Software AB

Till följd av förvärvet av GXP Limited, där köpeskillingen delvis erlagts i
nyemitterade aktier, har antalet aktier och röster i Bolaget ökat med 1 208 814
stycken och aktiekapitalet har ökat med 120 881,40 kronor. 

Antalet aktier och röster i Bolaget uppgår efter ökningen till 50 143 402
stycken. Aktiekapitalet uppgår efter ökningen till 5 014 340,20 kronor. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________


Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdag den 31 juli
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/