Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari-juni 2014

08:45 / 14 July 2014 Formpipe Press release

Delårsrapport januari-juni 2014

Perioden 1 januari – 30 juni 2014

 -- Nettoomsättning 163,3 Mkr (139,8 Mkr)
 -- Systemintäkter 104,2 Mkr (94,7 Mkr)
 -- EBITDA 31,8 Mkr (25,2 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 19,5 % (18,1 %)
 -- EBIT 11,3 Mkr (7,2 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 5,8 Mkr (2,3 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,11 kr (0,04 kr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,6 Mkr (27,3 Mkr)Perioden 1 april – 30 juni 2014

 -- Nettoomsättning 84,2 Mkr (72,6 Mkr)
 -- Systemintäkter 54,7 Mkr (48,6 Mkr)
 -- EBITDA 16,6 Mkr (13,1 Mkr)
 -- EBITDA-marginal 19,7 % (18,0 %)
 -- EBIT 6,0 Mkr (4,0 Mkr)
 -- Resultat efter skatt 3,0 Mkr (1,9 Mkr)
 -- Resultat per aktie före utspädning 0,05 kr (0,03 kr) 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 7,8 Mkr (7,2 Mkr)För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 14 juli
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/