Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Leverantör ansöker om överprövning av Stockholms stads upphandling

14:32 / 24 June 2014 Formpipe Press release

Leverantör ansöker om överprövning av Stockholms stads upphandling

Den 13 juni 2014 meddelade Stockholms stad, genom ett tilldelningsbeslut, att
man avser teckna avtal med Formpipe gällande ett gemensamt systemstöd för
ärende- och dokumenthantering.  Därpå följde, i enlighet med lagen om offentlig
upphandling, en avtalsspärr om 10 dagar under vilken andra leverantörer kunde
ansöka om överprövning hos förvaltningsdomstolen. Detta framgick av ett
pressmeddelande från Formpipe. 

En leverantör har nu ansökt om överprövning av Stockholms stads upphandling och
avtalsspärren förlängs därmed tills förvaltningsdomstolen har avgjort målet. 

– Vi har tagit del av ansökan om överprövning och Formpipes bedömning är att
det inte finns någon grund för domstolen att överpröva stadens beslut, men att
avtalsskrivandet kommer att försenas med 2-3 månader, säger Christian Sundin,
vd för Formpipe. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 24 juni
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/