Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får tilldelningsbeslut från Stockholms stad

12:09 / 13 June 2014 Formpipe Press release

Formpipe får tilldelningsbeslut från Stockholms stad

Stockholms stad meddelar, genom ett tilldelningsbeslut, att man avser teckna
avtal med Formpipe gällande ECM-produkten Platina. Affärsvärdet uppgår till 48
Mkr över en femårsperiod, varav 12 Mkr utgörs av systemintäkter. 

Upphandlingen gäller ett gemensamt systemstöd för ärende- och dokumenthantering
för Stockholms stad och stadens tillhöriga bolag och stiftelser. 

Tilldelningsbeslutet ger avtalet till Formpipe och i enlighet med lagen om
offentlig upphandling följer nu en avtalsspärr om 10 dagar innan avtal kan
tecknas. Under denna period kan andra leverantörer ansöka om överprövning hos
förvaltningsdomstolen. 

Med anledning av det signifikanta affärsvärdet anser Formpipe det särskilt
brådskande att offentliggöra informationen. Därför är informationen kortfattad
och en mer detaljerad redogörelse av affären offentliggörs efter att
avtalsspärren upphört. För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 13 juni
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/