Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från svensk myndighet värd 2,1 Mkr

10:30 / 30 June 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från svensk myndighet värd 2,1 Mkr

Formpipe får tilläggsorder avseende ECM-produkten Platina från en svensk
myndighet. Det totala ordervärdet uppgår till 2,1 Mkr. 

Myndigheten avser att konsolidera sin ärendehantering med Platina som
standardplattform och därmed skapa samordningsvinster. 

– Våra kunder ser alltmer långsiktigt på sina investeringar i våra
ECM-produkter. Förtroendet för Formpipe inom offentlig sektor är högt och vi
fortsätter att skapa stabila intäkter till bolaget, säger Christian Sundin, vd
för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkten om 1,5 Mkr att intäktsföras
under andra kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 30 juni
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/