Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från Svendborg Kommune värd 5,7 Mkr

12:42 / 30 June 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från Svendborg Kommune värd 5,7 Mkr

Den danska kommunen Svendborg och Formpipe skriver avtal för ECM-produkten
Acadre. Avtalet gäller en utökning av kommunens befintliga lösning och gäller
för fyra år. Det totala ordervärdet uppgår till 5,7 Mkr. 

Svendborg Kommune har valt att har valt att förlänga och utöka sitt användande
av Acadre under kommande 4 år. Fokus ligger på att ta användandet av systemet
till nästa nivå genom att implementera lösningen över hela organisationen och
att automatisera inkommande ärenden. Medborgarna kommer att ges tillgång till
sina ärenden via www.svendborg.dk. Svendborg anser återigen att Acadre är den
mest ekonomiskt fördelaktiga lösningen som bäst tillgodoser de behov kommunen
har under de närmaste åren. 

– Vi är mycket glada över att Svendborgs kommun ger oss fortsatt förtroende. I
Danmark har kommunmarknaden varit utmanande under 2013 och början av 2014 då
ovanligt få kunder har gått ut i ny upphandling. Med vår stora kundbas har vi
dock god potential för tilläggsförsäljning som kompenserar för den lägre
marknadsaktiviteten, säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 0,4 Mkr att intäktsföras
under andra kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85.

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 30 juni
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/