Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från Energistyrelsen värd 8,8 Mkr

13:08 / 27 June 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från Energistyrelsen värd 8,8 Mkr

Formpipe och Energistyrelsen (Danska Energimyndigheten) skriver avtal gällande
utökat användande av produkten TAS för Grants Management. Det totala
ordervärdet uppgår till 8,8 Mkr under en fyraårsperiod. 

Energistyrelsen har valt att förlänga och utöka sitt användande av TAS under
kommande 4 år, med fokus på regelefterlevnad, automatisering och stöd för
interna processer. Energistyrelsen genomförde en offentlig upphandling av en
Grants Management-lösning och utvärderingen visade att TAS är både den mest
ekonomiskt fördelaktiga lösningen samt den bästa lösningen för att ta
myndigheten vidare till nästa nivå gällande Grants Management. 

– Vi är mycket glada över att Energistyrelsen investerar långsiktigt i TAS. I
upphandlingen kan åter vi konstatera att TAS är den ledande och bäst anpassade
produkten för offentlig sektor när det gäller bidrags- och ansökningshantering,
säger Christian Sundin, vd för Formpipe. 

Av det totala affärsvärdet kommer licensintäkter om 1,8 Mkr att intäktsföras
under andra kvartalet 2014, övriga intäkter periodiseras över avtalsperioden. 


För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 27 juni
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/