Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipes incitamentsprogram kraftigt övertecknat

08:45 / 19 May 2014 Formpipe Press release

Formpipes incitamentsprogram kraftigt övertecknat

Årsstämman den 25 april 2014 beslutade om emission av 1 000 000 st
teckningsoptioner, riktat till samtliga tillsvidareanställda inom koncernen
Formpipe Software. En option ger rätt att teckna en ny aktie.
Incitamentsprogrammet blev kraftigt övertecknat. Av de erbjudna optionsrätterna
har 58 procent tecknats av ledningsgrupperna i Sverige och Danmark och 42
procent av övrig personal. 

– Det stora intresset för incitamentsprogrammet visar att våra anställda har
ett mycket starkt förtroende för Formpipe säger Christian Sundin, vd för
Formpipe Software. 

Styrelsen anser att det främjar Formpipes långsiktiga intressen att bereda alla
anställda ett väl övervägt incitamentsprogram, som ger dem möjlighet att ta del
av en positiv värdeutveckling i bolaget. Styrelsen är därför mycket tillfreds
med den goda anslutningen. 

Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid full nyteckning med stöd av
samtliga optionsrätter att bli 100 000 kronor motsvarande en utspädning om
cirka 2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. För
ytterligare information om programmets innehåll hänvisas till Formpipe
Softwares hemsida www.formpipe.se. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe Software AB, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande måndag den 19 maj 2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/