Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Formpipe får order från Uni-C, Styrelsen for It og læring, värd 3,6 Mkr

08:45 / 23 May 2014 Formpipe Press release

Formpipe får order från Uni-C, Styrelsen for It og læring, värd 3,6 Mkr

Formpipe får en tilläggsorder från Uni-C gällande utveckling av en modul för
att förenkla ansökningsförfarandet till högre utbildningar i Danmark.
Ordervärdet uppgår till 3,6 Mkr och avtalet avser utveckling av applikationen. 

Lösningen är en vidareutveckling av “Optagelse.dk”, en helhetslösning för att
administrera ansökningar till gymnasie- och högskoleutbildningar i Danmark.
Modulen utvecklas och lanseras under 2014. Behovet av lösningar inom området
ökar just nu på grund av omfattande reformer inom utbildningsväsendet i
Danmark. 

Formpipe har tidigare utvecklat flera liknande ansökningslösningar, med stora
flöden av ansökningar och kan återanvända sin kunskap för att leverera god
kvalitet inom snäva tidsramar. 

– Offentlig sektor fortsätter att investera i våra E-förvaltningsprodukter för
att kunna erbjuda mer service för varje skattekrona, exempelvis genom digitala
självbetjäningstjänster och automatiserade processer, säger Christian Sundin,
vd för Formpipe. 

Uni-C och Formpipe har under en längre tid utvecklat Optagelse.dk för att
administrera ansökningar för högre utbildningar i Danmark. Uni-C är en
myndighet under danska utbildningsdepartementet som tillhandahåller ett brett
utbud av IT-tjänster till utbildning och forskning. 

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85

_______________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 23 maj
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/