Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Formpipe

Formpipe

Delårsrapport januari-mars 2014

08:45 / 16 April 2014 Formpipe Press release

Formpipe
Delårsrapport

Delårsrapport januari-mars 2014

Perioden 1 januari – 31 mars 2014

  -- Nettoomsättning 79,0 Mkr (67,2 Mkr)
  -- Systemintäkter 49,5 Mkr (46,1 Mkr)
  -- EBITDA 15,2 Mkr (12,2 Mkr)
  -- EBITDA-marginal 19,2 % (18,1 %)
  -- EBIT 5,3 Mkr (3,2 Mkr)
  -- Resultat efter skatt 2,8 Mkr (0,4 Mkr)
  -- Resultat per aktie före utspädning 0,05 kr (0,01 kr)
  -- Kassaflöde från den löpande verksamheten 14,9 Mkr (20,2 Mkr)För fullständig delårsrapport, se PDF nedan.

För ytterligare information, kontakta:
Christian Sundin, vd och koncernchef för Formpipe, +46 705-67 73 85


________________________________________________

Informationen är sådan som Formpipe Software AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 16 april
2014. 

Formpipe utvecklar och levererar ECM-produkter och lösningar för att
strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer.
ECM-produkter hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta
information i ett sammanhang. Bolagets programvaror skapar ökad effektivitet,
sänkta kostnader och minskad riskexponering. Formpipe etablerades 2004 och har
kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping och Köpenhamn. Formpipes aktie är
noterad på NASDAQ OMX Nordic, Small Cap.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/